Na czym polega regranulacja tworzyw sztucznych?

Regranulacja tworzyw sztucznych to zaawansowany proces recyklingu, który pozwala na odzyskiwanie zużytych surowców do ich ponownego wykorzystania.

Jak wygląda proces regranulowania tworzyw sztucznych?

Granulowanie polega na przetwarzaniu i zagęszczaniu (inaczej kompaktowaniu lub densyfikacji) materiałów do postaci granulek. Jakość otrzymanych granulek, zależy przede wszystkim od siły i wytrzymałości wiązań między cząsteczkami surowca. Odpowiednie urządzenia skanują, a także separują wymaganą frakcję materiału, dzięki czemu jakość regranulatu spełnia wymagane normy. Uzyskany granulat jest także oczyszczony ze wszystkich zanieczyszczeń, a proces jego produkcji przebiega w sposób neutralny dla środowiska naturalnego. Należy także pamiętać, że o jakości granulatu decyduje cały dział technologiczny, który składa się z poszczególnych sekcji związanych z: dozowaniem, rozdrabnianiem, naważaniem, uszlachetnianiem, mieszaniem, utwardzaniem, czyszczeniem, pakowaniem.

Jakie tworzywa sztuczne mogą podlegać regranulacji?

Usługa regranulacji dokonywana jest w przypadku wielu materiałów m.in.: akrylonitryl-butadien-styren, polipropylen, polietylen, polistyren, poliwęglan, politereftalan etylenu, polichlorek winylu oraz polimetakrylan metylu.

Jakie są główne zalety granulowania tworzyw sztucznych?

Granulowanie ma wiele zalet, np.: niższe koszty transportu, łatwiejsze dozowanie, brak frakcjonowana komponentów, stabilne parametry.